Automatyzacja procesów realizacji zamówień sprzedaży wraz z wysyłką faktury do klienta docelowego oraz realizacja automatycznego wydruku etykiety kurierskiej po skończeniu procesu kompletacji towaru przez magazyniera. Współpraca Comarch XL z Comarch WMS

Dziś chcemy pokazać Wam jedno z naszych rozwiązań indywidualnych, które zrealizował nasz dział Wdrożeń.

Dotyczy ono automatyzacji procesów realizacji zamówień sprzedaży wraz z wysyłką faktury do klienta docelowego oraz realizacji automatycznego wydruku etykiety kurierskiej po skończeniu procesu kompletacji towaru przez magazyniera.

Realizacja zamówienia sprzedaży odbywa się  przy pomocy automatycznych procesów w XL(XLWORK).

W pierwszej kolejności automat sprawdza czy dane zlecenie jest opłacone przez klienta w systemie zewnętrznym (odpytywanie bazy). Jeżeli status w atrybucie ma pole opłacone co świadczy o opłaceniu przesyłki, automat może przejść do drugiego kroku czyli sprawdzenia czy wszystkie towary są dostępne na magazynie, jeżeli tak to wrzuca takie zamówienie do Comarch WMS.

Magazynier realizuje takie zamówienie w Comarch WMS, jeżeli na dokumencie zamówienia sprzedaży został określony kurier to po skończonej realizacji, operator otrzymuje gotową etykietę kurierska do przyklejenia na danej paczce.

W kolejnych krokach po zatwierdzeniu takiej dyspozycji automat XL generuje Fakturę Sprzedaży oraz rozlicza płatność.
Po zatwierdzeniu takiego dokumentu nasz klient otrzymuje Fakturę sprzedaży na adres e-mail.

Dodatkowo możemy sprawdzić które zamówienie zostało wydane z jakim numerem listu:

Dzięki takiej konfiguracji nie potrzebujemy ingerencji operatorów i każdorazowej weryfikacji i zmianę statusów zgłoszenia.

W praktyce całość procesu realizacji przekłada się nam na realizacje operacji przez magazyniera bez uczestniczenia  osób wprowadzających zmiany do zamówień, generowaniu faktur oraz wysyłce e-mail do klienta.

2022-08-10T10:33:28+00:00 10 Sierpień, 2022|Case Study, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Alert CHARLIE-CRP, Co to znaczy?

Od wczoraj w całym kraju obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP) (czytaj więcej w poprzednim artykule). Wprowadza się go w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku w cyberprzestrzeni lub uzyskania informacji wiarygodnych, związanych z  planowaniem takiego zdarzenia.

Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych, określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Do poprzednich wytycznych związanych ze wzmożonym monitoringiem infrastruktury IT dochodzą także, określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z lipca 2016 roku, następujące zadania:

 1.  całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
 2.  przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 3.  przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Co to oznacza dla nas?

Po pierwsze warto JAK ZAWSZE powiadomić swoich użytkowników o zwiększonym zagrożeniu wraz z informacjami co do dla nich oznacza, uprzedzić o tym, że powinniśmy mieć się na baczności i podjąć działania zmniejszające ryzyko ataku.

Dotyczy to także administratorów sieci. Dobrym przykładem wykorzystania cudzej infrastruktury do ataku DDoS mogą być kamery IP Hikvision, których podatność wykryto 10 grudnia i wydano już tzw „łatkę” (CVE-2021-36260). Mimo tego ocenia się, że blisko 3.2 miliona takich urządzeń ciągle pozostaje narażonych na ataki. Podatność została wykorzystana do tego, aby stworzyć z dostępnych w sieci kamer tzw botnet o nazwie „Moobot”, którego użyto do ataków na rządowe systemy Ukrainy.

Do administratorów: słabo sypiamy już od jakiegoś czasu, ale chyba wypada przyjrzeć się bliżej temu co w naszej sieci się znajduje nawet jeśli nie należy do nas tj Systemy Kontroli Dostępu, Kamery IP i IoT.

Źródła:
1. https://cybersecurityworks.com/blog/vulnerabilities/security-management-cve-2021-36260-patch-this-hikvision-vulnerability.html
2. https://www.virustotal.com/gui/file/82c426d9b8843f279ab9d5d2613ae874d0c359c483658d01e92cc5ac68f6ebcf/details

3.https://www.gov.pl/web/mswia/trzeci-stopien-alarmowy-crp-na-terenie-calego-kraju

2022-02-22T14:12:04+00:00 22 Luty, 2022|Bezpieczeństwo sieci, Poradniki, Wszystkie|

Alert ALFA-CRP, Co to znaczy?

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest on sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. poprzez zobowiązanie do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Co to zmienia dla nas?

W zasadzie niewiele z wyłączeniem tego, że JAK ZAWSZE powinniśmy mieć się na baczności i zachować szczególną ostrożność.

Wszelkie sytuacje, które budzą nasze wątpliwości jak np. Informacje o nieudanych próbach logowania których nie wykonywaliśmy czy informacje o paczkach, których nie zamawialiśmy, należy przekierować do administratora infrastruktury IT lub zespołu cyberbezpieczeństwa.

Spośród instytucji innych niż rządowe ewentualnym atakiem zagrożona jest (jak zwykle) cyberprzestrzeń przedsiębiorstw ważnych dla infrastruktury lub działania kraju jak na przykład: elektrownie, operatorzy sieci telekomunikacyjnych, zakłady przetwarzające wodę pitną (filtry i oczyszczalnie ścieków), rafinerie, zakłady produkujące żywność itp.

Wszyscy pracujący w wymienionej wyżej branżach powinni zachować szczególną ostrożność w najbliższych dniach.

Jeśli w Waszej firmie nie ma żadnej osoby zajmującej się cyberbezpieczeństwem, zachęcamy do kontaktu z nami.

W zakresie zabezpieczenia sieci firmowej wdrażamy i administrujemy systemy klasy UTM (Unified Threat Management) StormShield i Netgate wyposażone w logikę i rozwiązania zabezpieczające przed atakami cybernetycznymi.

Możemy wyposażyć twoją firmę w rozwiązania klasy PAM (Privilage Access Management) utrzymujące kontrolę nad przywilejami dostępu do systemów przez pracowników i podwykonawców – wdrażamy PAM o nazwie Senhasegura.

Każdy nasz klient ma dostęp do naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie zmagania się z tego typu zagrożeniami.

U wielu z naszych klientów jesteśmy także odpowiedzialni za scentralizowane systemy antywirusowe, serwery i maszyny wirtualne a także za bezpośrednią pomoc użytkownikom, czyli tak zwany Service Desk.

Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania mają bezpośrednie wsparcie techniczne na terenie Polski.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem IT.

2022-02-22T13:27:27+00:00 17 Luty, 2022|Bezpieczeństwo sieci, Poradniki, Wszystkie|

Comarch ERP XL/Optima – podział listy płac na wydziały

W Comarch ERP Optima i XL HR możemy podzielić pracowników na wydziały, w których pracują.

Takie przypisanie pozwala na uzyskanie w prosty sposób wielu danych dotyczących konkretnych wydziałów oraz na zakazanie dostępu wybranym operatorom do wybranych grup pracowniczych.

Przykładową listę wydziałów pracowników przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1 Lista wydziałów pracowników.

Dla konkretnego wydziału możemy przypisać lokalizację, w której się mieści oraz numer konta księgowego, a także symbol listy płac, na której mają być wypłacane wynagrodzenia pracowników z danego wydziału.

Rysunek 2 Pracownicy przypisani do wydziału sprzedaży.

Przykładowo do działu sprzedaży mamy przypisanych dwóch pracowników pokazanych na Rysunek 2.

Po połączeniu wybranej listy płac z wydziałem na wypłatach automatycznie zostanie wyfiltrowany konkretny wydział i wyświetleni pracownicy tylko z tego wydziału, co przedstawia Rysunek 3.

Rysunek 3 Lista wypłat pracowników z wydziału Sprzedaż.

Po naliczeniu wypłat możemy je analizować w oparciu o konkretną listę płac uzyskując w ten sposób podsumowanie dla konkretnego wydziału, a także inne potrzebne informacje w podziale na wydziały pracowników.

Wykorzystując wydziały pracowników możemy również utworzyć automatyczne księgowania na odpowiednie konta księgowe wydziałów

2022-01-26T09:16:18+00:00 26 Styczeń, 2022|Comarch ERP, Poradniki|

Automatyczne wyliczanie kursu walut w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (DMS).

Częstym scenariuszem występującym w firmach jest otrzymywanie faktur w walucie obcej, które należy przeprocesować w elektronicznym obiegu dokumentów (DMS) .

W takim przypadku dość istotną informacją, która powinna się znaleźć na karcie obiegu jest kurs danej waluty.  Comarch DMS obsługuje taki scenariusz.

Aby zrealizować opisany powyżej przykład potrzebujemy kilku składników:

1.Danych dotyczących waluty w programie ERP:

2. Odpowiednich kontrolek na karcie obiegu:

 • daty wystawienia dokumentu,
 • waluty,
 • kontrolki wynikowej, w której będzie prezentowany kurs.

3. Powiązania pomiędzy poszczególnymi polami karty obiegu,

4. Odpowiedniego zapytania SQL, które zwróci nam dane w sposób właściwy, tj. z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu z godziny 12:00.

Kiedy wszystkie elementy zostaną skonfigurowane w sposób właściwy, kurs wyświetli się automatycznie po wskazaniu daty wystawienia oraz waluty.

Automatyczne uzupełnianie tych danych można również zaprogramować za pomocą OCR.

2022-01-11T09:26:11+00:00 10 Styczeń, 2022|Case Study, Poradniki, Wszystkie|

Unikalny numer partii na przyjęciu WMS w Comarch XL

Kolejnym tematem, który często pojawia się we wdrożeniach jako problematyczny dla naszych klientów jest przyjęcie towaru na magazyn wraz z nadaniem mu unikalnego numeru serii.

System WMS pozwala w pełni automatycznie obsłużyć ten proces dzięki mechanizmowi podziału przyjętych sztuk towaru oraz generatorowi unikalnego numeru partii .

Wyobraźmy sobie, że Magazynier obsługuje magazyn za pomocą kolektora w systemie Comarch WMS Magazynier.  Na magazyn Przyjęć trafia duża dostawa urządzeń serwerowych, dostawa zawiera po 30 sztuk 5 modeli różnych urządzeń. Magazynier na liście w aplikacji WMS widzi 5 różnych pozycji i przyjmuje je za pomocą kolektora. Kierownik magazynu wymaga unikalnego numeru partii dla każdej sztuki przyjmowanego towaru.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest automatyczny podział przyjmowanego towaru na pojedyncze sztuki wraz z nadaniem unikalnego numeru partii. Wszystko za sprawą jednego kliknięcia w aplikacji WMS. Magazynier nie musi klikać w każdą sztukę osobno. W tle system generuje automatycznie 30 unikalnych numerów partii dla jednego modelu, w sumie 150 unikalnych numerów partii.

Dodatkowo magazynier generuje wydruk etykiety QR. Po zatwierdzeniu przyjęcia, drukarka etykiet drukuje 150 unikalnych etykiet z kodem QR, którymi magazynier okleja przyjęte urządzenia.

Etykieta QR jest w formacie SSCC zawiera zatem indeks towarowy oraz numer partii.

Unikalny numer partii nadawany jest zgodnie z wytycznymi, które w łatwy sposób określają m.in datę przyjęcia towaru.

 

2021-12-10T09:27:38+00:00 7 Grudzień, 2021|Comarch ERP, Poradniki|

Wprowadzanie danych do karty obiegu – Elektroniczny Obieg Dokumentów Comarch Optima/XL (DMS)

W elektronicznym obiegu dokumentów Comarch/XL (DMS) istnieje kilka sposobów wprowadzania danych na kartę obiegu.

Jednym z nich jest mapowanie kontrolek i powiązywanie ich z innymi.

Na potrzebę przykładu posłużmy się kontrolką zawierającą NIP kontrahenta. Będzie to nasza kontrolką „inicjującą” na podstawie której, automatycznie będą się uzupełniać inne pola, które są z nią powiązane.

Na poniższym screenie widzimy pole NIP, oraz powiązane z nim pola:

-kontrahent

-nazwa kontrahenta

-numer konta bankowego

Pola te uzupełniają się w sposób automatyczny, na podstawie wartości wprowadzonej w pole NIP. Cały proces jest bardzo prosty do modelowania.

W kontrolce, która ma się uzupełniać automatycznie wskazujemy kontrolkę powiązaną na podstawie, której będziemy zwracać dane.

Następnie w kolejnym kroku definiujemy wzór na wartość za pomocą zapytania sql, odnoszącego się do bazy danych programu ERP.

Zaszycie tego typu mapowania w poszczególnych kontrolkach w znaczny sposób przyspiesza uzupełnianie karty obiegu, a co najważniejsze nie są tutaj wymagane pakiety OCR ponieważ bazujemy na danych programu ERP.

2021-11-18T10:39:14+00:00 18 Listopad, 2021|Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Uproszczenie procesu wyliczania wynagrodzenia w naturze w systemach Comarch ERP Optima

W naszej codziennej pracy bardzo często spotykamy się z tym, że nasi klienci niepotrzebnie utrudniają sobie proces wyliczania tego typu wynagrodzenia.

Dzięki odpowiedniej konfiguracji system pozwoli na dodanie np.: ubezpieczenia grupowego lub karty multisport bez zbędnych składników dodatkowych i potrąceń.

Proces ten wcale nie musi być skomplikowany i złożony z wielu składników, wystarczy dobrze skonfigurowany jeden typ wypłaty.

Poniżej pokazujemy zrzuty ekranu z programu Comarch ERP Optima z naliczeniem ubezpieczenia PZU, za które pracownik płaci tylko podatek. Kwota składnika nie jest wypłacana.

Jeśli zainteresował Cię ten proces i chciałbyś go wdrożyć w swojej firmy, zachęcamy do kontaktu z nami.

Rysunek 1 Lista składników wypłaty.

Rysunek 2 Podsumowanie wypłaty. 

Rysunek 3 Podatek na wypłacie. 

Rysunek 4 Składki ZUS na wypłacie.

2021-11-10T15:15:33+00:00 10 Listopad, 2021|Case Study, Comarch ERP, Poradniki|

Comarch ERP XL – przydatne skróty klawiszowe

Poruszanie się po systemie Comarch ERP XL ułatwia stosowanie skrótów klawiszowych, których opis i funkcjonalność można zobaczyć w poniższej tabelce:

Klawisz/ skrót klawiaturowy Funkcja Przykład
Tab Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd.
Enter Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji Naciśniecie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów
Enter Zatwierdza wybór pozycji z listy Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument
Enter Uruchamia skonstruowany filtr Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych
Enter Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję. Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka
Ctrl + Enter Otwiera do edycji wskazaną pozycję Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta
Ctrl + Enter Zamyka okno, zapisując dane Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych
Insert Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście) Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa
Ctrl + Insert Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego) Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanymi ze wskazanego
Ctrl + P lub F2 Uruchamia domyślny wydruk Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek
Ctrl + F2 Otwiera okno: Konfiguracja wydruków Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku
F12 Uruchamia domyślny wykres Po otworzeniu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres
Ctrl + F12 Otwiera okno Konfiguracja wykresów Po otworzeniu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu
Esc Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu
Ctrl + Tab Wybiera kolejną zakładkę w oknie Po otworzeniu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd.
Del Usuwa zaznaczona pozycję Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze
Alt+Up;

Alt+Down

Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników
Shift + Tab Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN
Shift + F10 Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach) Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe
Alt + B Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie) Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie.
Alt + L Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty
Alt + K Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta
Alt + T Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu
Ctr + A Zaznacz wszystkie Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury
Ctr + R Odznacz wszystkie zaznaczone Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odzanczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury
F1 Otwiera Pomoc Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy
F5 Odświeżenie Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się)
F2 Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną
F3 Wydruk domyślny do maila Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta
Alt + F3 Menu wydruków do maila Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila
Ctrl + F3 Drzewo wydruków Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu
Alt + F4 Zamyka program Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty
Ctrl + F4 Zamyka okno – anulowanie Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj)
Alt + F12 Otwiera menu wykresów Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów
Spacja Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową
Ctrl+Enter Potwierdzenie wyboru zasobu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy
Alt + F2 Otwiera menu wydruków Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu
2020-07-28T12:05:39+00:00 28 Lipiec, 2020|Branża IT, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Waterfall vs Agile: jakimi metodami prowadzić projekty biznesowe?

Jak zmieniało się podejście do zarządzania projektami w ostatnich latach?

Dlaczego w firmach zespoły projektowe spotykają się nawet codziennie?

Czy watro pisać rozbudowaną dokumentację techniczną?

W dzisiejszym tekście odpowiemy na te i inne pytania oraz zdradzimy które podejście praktykujemy w naszej firmie.

Waterfall 

Waterfall (z j. angielskiego wodospad) oznacza tradycyjne podejście do realizacji projektów. Nazywany jest często modelem kaskadowym, który przewiduje wdrożenie oprogramowania w oparciu o dokładnie określone, postępujące po sobie etapy:

 • planowanie wdrożenia,
 • analizę potrzeb,
 • projektowanie rozwiązania,
 • implementację (prace programistyczne),
 • testowanie oraz pielęgnację wdrożonego już systemu.

Podejście to charakteryzuje się dużym stopniem uporządkowania – poszczególne etapy nie nachodzą na siebie, lecz są dokładnie zaplanowane i zabudżetowane.

Rozwój oprogramowania o ten model kaskadowy specyfiką przypomina nieco budowę domu, gdzie również mamy do czynienia z fazami prac projektowych: stawianie fundamentów, dodatkowych pięter, wykończenie wnętrz, a dopiero na samym końcu – odbiór techniczny przez klienta.

Jest to podejście naturalne i właściwe, gdy nasz klient oraz my sami jesteśmy absolutnie zdecydowani, co chcemy zbudować. Jednakże może zdarzyć się, że widząc efekt końcowy, jesteśmy w pewnym stopniu zaskoczeni rezultatem czy też wręcz niezadowoleni. Niestety, z pisaniem i tworzeniem oprogramowania zdarza się tak jeszcze częściej.

Agile

W 2001 roku został sformułowany tzw. Manifest Agile (agile – z j. angielskiego oznacza zwinność), który poniekąd miał być receptą na niedoskonałość projektu metody Waterfall. Składa się on ze zbioru wartości, którymi jego twórcy zalecają kierować się podczas pracy nad oprogramowaniem.

Według nich, istotniejsze dla końcowego sukcesu wdrożenia jest działający produkt niż rozbudowana dokumentacja techniczna.  Efektywna i bieżąca współpraca z klientem przynosi więcej pożytku niż formalny, proceduralny kontakt.

Z tymi zasadami nie sposób się nie zgodzić, dlatego Manifest Agile stał się bazą oraz inspiracją dla wielu tzw. zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania (zarówno nowych,
jak i już istniejących).

Scrum

W oparciu o idee realizacji projektów Agile, najpopularniejszą metodą pracy jest Scrum.

Charakteryzuje się on wytwarzaniem nowych produktów w małych przyrostach (tzw. sprintach).  W Scrumie wszystkie tradycyjne fazy budowy oprogramowania (analiza, planowanie, implementacja, testowanie itd.) trwają równolegle i bez przerwy, dzięki czemu zespół projektowy jest w stanie, w razie potrzeby, bardzo szybko i dynamicznie skorygować plan i kierunki jego dalszego rozwoju.

Porównując to do naszego przykładu budowy domu, w Scrumie, po pierwszym sprincie, zamiast wszystkich fundamentów otrzymalibyśmy zapewne fundament pod jeden, mały pokój, wraz ze ścianami i prowizorycznym zadaszeniem – tak, aby w razie potrzeby można było w tym pomieszczeniu zamieszkać. W kolejnych przyrostach dobudowywalibyśmy
(w razie zdefiniowanej potrzeby) kolejne pokoje i usprawnienia. Być może czasami należałoby również co nieco zburzyć (czego Scrum również się nie boi).

Realizacja innowacyjnego projektu nie wszystkim przychodzi w sposób naturalny, ponieważ wejście w projekt, którego efektów końcowych często nie znamy, nie jest zadaniem prostym, dla osób, które w swojej pracy wypracowywały rutynowe działania.

W naszej pracy zwinne podejście do realizacji projektów z możliwością szybkiego dostosowania się do zmian jest podstawą pracy z klientami, a spotkania scrumowe odbywają się niemal codziennie.

2020-07-24T08:41:37+00:00 24 Lipiec, 2020|Branża IT, Case Study, Cyfrowa transformacja, Poradniki|