Automatyzacja procesów realizacji zamówień sprzedaży wraz z wysyłką faktury do klienta docelowego oraz realizacja automatycznego wydruku etykiety kurierskiej po skończeniu procesu kompletacji towaru przez magazyniera. Współpraca Comarch XL z Comarch WMS

Dziś chcemy pokazać Wam jedno z naszych rozwiązań indywidualnych, które zrealizował nasz dział Wdrożeń.

Dotyczy ono automatyzacji procesów realizacji zamówień sprzedaży wraz z wysyłką faktury do klienta docelowego oraz realizacji automatycznego wydruku etykiety kurierskiej po skończeniu procesu kompletacji towaru przez magazyniera.

Realizacja zamówienia sprzedaży odbywa się  przy pomocy automatycznych procesów w XL(XLWORK).

W pierwszej kolejności automat sprawdza czy dane zlecenie jest opłacone przez klienta w systemie zewnętrznym (odpytywanie bazy). Jeżeli status w atrybucie ma pole opłacone co świadczy o opłaceniu przesyłki, automat może przejść do drugiego kroku czyli sprawdzenia czy wszystkie towary są dostępne na magazynie, jeżeli tak to wrzuca takie zamówienie do Comarch WMS.

Magazynier realizuje takie zamówienie w Comarch WMS, jeżeli na dokumencie zamówienia sprzedaży został określony kurier to po skończonej realizacji, operator otrzymuje gotową etykietę kurierska do przyklejenia na danej paczce.

W kolejnych krokach po zatwierdzeniu takiej dyspozycji automat XL generuje Fakturę Sprzedaży oraz rozlicza płatność.
Po zatwierdzeniu takiego dokumentu nasz klient otrzymuje Fakturę sprzedaży na adres e-mail.

Dodatkowo możemy sprawdzić które zamówienie zostało wydane z jakim numerem listu:

Dzięki takiej konfiguracji nie potrzebujemy ingerencji operatorów i każdorazowej weryfikacji i zmianę statusów zgłoszenia.

W praktyce całość procesu realizacji przekłada się nam na realizacje operacji przez magazyniera bez uczestniczenia  osób wprowadzających zmiany do zamówień, generowaniu faktur oraz wysyłce e-mail do klienta.

2022-08-10T10:33:28+00:00 10 Sierpień, 2022|Case Study, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Automatyczne wyliczanie kursu walut w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (DMS).

Częstym scenariuszem występującym w firmach jest otrzymywanie faktur w walucie obcej, które należy przeprocesować w elektronicznym obiegu dokumentów (DMS) .

W takim przypadku dość istotną informacją, która powinna się znaleźć na karcie obiegu jest kurs danej waluty.  Comarch DMS obsługuje taki scenariusz.

Aby zrealizować opisany powyżej przykład potrzebujemy kilku składników:

1.Danych dotyczących waluty w programie ERP:

2. Odpowiednich kontrolek na karcie obiegu:

 • daty wystawienia dokumentu,
 • waluty,
 • kontrolki wynikowej, w której będzie prezentowany kurs.

3. Powiązania pomiędzy poszczególnymi polami karty obiegu,

4. Odpowiedniego zapytania SQL, które zwróci nam dane w sposób właściwy, tj. z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu z godziny 12:00.

Kiedy wszystkie elementy zostaną skonfigurowane w sposób właściwy, kurs wyświetli się automatycznie po wskazaniu daty wystawienia oraz waluty.

Automatyczne uzupełnianie tych danych można również zaprogramować za pomocą OCR.

2022-01-11T09:26:11+00:00 10 Styczeń, 2022|Case Study, Poradniki, Wszystkie|

Uproszczenie procesu wyliczania wynagrodzenia w naturze w systemach Comarch ERP Optima

W naszej codziennej pracy bardzo często spotykamy się z tym, że nasi klienci niepotrzebnie utrudniają sobie proces wyliczania tego typu wynagrodzenia.

Dzięki odpowiedniej konfiguracji system pozwoli na dodanie np.: ubezpieczenia grupowego lub karty multisport bez zbędnych składników dodatkowych i potrąceń.

Proces ten wcale nie musi być skomplikowany i złożony z wielu składników, wystarczy dobrze skonfigurowany jeden typ wypłaty.

Poniżej pokazujemy zrzuty ekranu z programu Comarch ERP Optima z naliczeniem ubezpieczenia PZU, za które pracownik płaci tylko podatek. Kwota składnika nie jest wypłacana.

Jeśli zainteresował Cię ten proces i chciałbyś go wdrożyć w swojej firmy, zachęcamy do kontaktu z nami.

Rysunek 1 Lista składników wypłaty.

Rysunek 2 Podsumowanie wypłaty. 

Rysunek 3 Podatek na wypłacie. 

Rysunek 4 Składki ZUS na wypłacie.

2021-11-10T15:15:33+00:00 10 Listopad, 2021|Case Study, Comarch ERP, Poradniki|

Comarch XL aplikacja do planowania produkcji – Case Study

   Wracamy do was z cyklem CASE STUDY poświęconym naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się o naszym dodatku do programu Comarch XL.

Na potrzeby jednego z naszych klientów wykonaliśmy oprogramowanie w postaci strony www do planowania produkcji w programie Comarch XL. W tym celu powstał przyjazny dla użytkownika interfejs w postaci tablicy która reprezentuje stany w jakich znajduje się dane zlecenie kompletacji.

Ogólny widok aplikacji:

Ekran został podzielony na 3 sekcje. Z lewej strony pojawia się zestaw filtrów, który umożliwia wyświetlanie dokumentów z danego okresu dat „od – do”.  Można wpływać na wyniki w sekcji „podsumowanie” oraz listy z recepturą na kafelku oraz rozwinąć i zwinąć wszystkie receptury.

W środkowej części wyświetlana jest tablica ze stanami (wszystkie, kalkulacja, rezerwacja, rozliczone) oraz kafelkami reprezentującymi dany dokument ZK.

Poprzez rozwinięcie kafelka można podejrzeć recepturę danego produktu oraz aktualny stan magazynowy.

Kafelek posiada dwie aktywne krawędzie lewą i prawą. Jeśli obie świecą się na zielono aplikacja informuje, że na magazynie znajdują się wystarczające ilości wszystkich surowców potrzebnych do wytworzenia danego produktu. Jeśli świeci się krawędź lewa – jest to informacja o niewystarczającej ilości nawet jednego surowca na magazynie do wytworzenia produktu. Podświetlenie tylko prawej krawędzi oznacza, że nam że jest problem z którymś z surowców danego produktu ale jest to wystarczająca ilość żeby to ZK zarezerwować.

Na zdjęciu widzimy rozwinięty kafelek. Pokazuje on składniki receptury oraz aktualny stan magazynowy danego surowca. Wszystkie pozycje “świecą się” na zielono – więc jest to informacja o wystarczającej ilości do produkcji.

Jeśli brakuje nam jakiegoś surowca system informuje nas o tym kolorem czerwonym:

Wszystkie kolumny mają swoje “podsumowanie” które sumuje wszystkie dokumenty:

W kolumnie „wszystkie”, sumowane są dokumenty z kolumn: „wszystkie”, „kalkulacja”, „rezerwacja”.

„Kalkulacja” i „rezerwacja” wyświetla już tylko dokumenty które są w danej kolumnie. Dzięki podsumowaniu widać globalnie ile danego surowca nam brakuje. Dodatkowo można rozwinąć ten kafelek i zobaczyć na jakich dokumentach ZK dany surowiec występuje a ikoną “oczka” przefiltrować tablice tak aby pokazać tylko i wyłącznie te dokumenty.

Przesuwanie dokumentów pomiędzy kolumnami „wszystkie” i „kalkulacje” nie powoduje zmian w dokumentach po stronie programu XL. Kolumna „kalkulacje” służy do planowania co w danej chwili chcemy produkować i sprawdzać czy mamy wystarczającą ilość surowca na magazynie. Następnie ikoną “fajki” na kafelku zatwierdzamy dokument (powoduje to zatwierdzenie po stronie XL) oraz podjęcie próby rezerwacji wszystkich surowców. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się dokonać rezerwacji surowców, dokument pozostanie już w stanie “zatwierdzony” o czym świadczyć będzie zielony kolor ikony “fajki”. Warunkiem koniecznym do przesunięcia / dokonania rezerwacji jest zatwierdzenie dokumentu. Przesunięcie kafelka z kolumny „kalkulacje” do „rezerwacje” bez zatwierdzenia spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu oraz cofnięcie tej operacji.

Jeśli udało się zarezerwować surowce kafelek wyświetlony zostanie w kolumnie „rezerwacje”. Możliwe są 2 scenariusze. Pełna rezerwacja (gdy udało się w 100% zarezerwować wszystkie surowce) oraz niepełna, gdy brakowało np. jednego z surowców.

Poniżej przykłady pełnej i niepełnej rezerwacji:

Rezerwacja pełna – kafelek informuje nas kolorem zielonym bocznych krawędzi.

Niepełna rezerwacja – brakuje jednego z surowców. Wiersz jest zaznaczony kolorem różowym. Dodatkowo widać jakie ilości należy zarezerwować i ile faktycznie zostało zarezerwowane. Operacja ta generuje rezerwację po stronie programu Comarch XL.

Na kafelku w stanie rezerwacji pojawia się dodatkowy przycisk  którym można ponowić próbę rezerwacji jeśli np. pojawiła się wystarczająca ilość surowca na magazynie.

W ostatniej kolumnie mamy listę zrealizowanych dokumentów. Jest to tylko i wyłącznie poglądowa kolumna w której nie można dokonywać żadnych zmian na dokumencie.

2021-08-17T12:33:13+00:00 4 Marzec, 2021|Case Study, Wszystkie|

Waterfall vs Agile: jakimi metodami prowadzić projekty biznesowe?

Jak zmieniało się podejście do zarządzania projektami w ostatnich latach?

Dlaczego w firmach zespoły projektowe spotykają się nawet codziennie?

Czy watro pisać rozbudowaną dokumentację techniczną?

W dzisiejszym tekście odpowiemy na te i inne pytania oraz zdradzimy które podejście praktykujemy w naszej firmie.

Waterfall 

Waterfall (z j. angielskiego wodospad) oznacza tradycyjne podejście do realizacji projektów. Nazywany jest często modelem kaskadowym, który przewiduje wdrożenie oprogramowania w oparciu o dokładnie określone, postępujące po sobie etapy:

 • planowanie wdrożenia,
 • analizę potrzeb,
 • projektowanie rozwiązania,
 • implementację (prace programistyczne),
 • testowanie oraz pielęgnację wdrożonego już systemu.

Podejście to charakteryzuje się dużym stopniem uporządkowania – poszczególne etapy nie nachodzą na siebie, lecz są dokładnie zaplanowane i zabudżetowane.

Rozwój oprogramowania o ten model kaskadowy specyfiką przypomina nieco budowę domu, gdzie również mamy do czynienia z fazami prac projektowych: stawianie fundamentów, dodatkowych pięter, wykończenie wnętrz, a dopiero na samym końcu – odbiór techniczny przez klienta.

Jest to podejście naturalne i właściwe, gdy nasz klient oraz my sami jesteśmy absolutnie zdecydowani, co chcemy zbudować. Jednakże może zdarzyć się, że widząc efekt końcowy, jesteśmy w pewnym stopniu zaskoczeni rezultatem czy też wręcz niezadowoleni. Niestety, z pisaniem i tworzeniem oprogramowania zdarza się tak jeszcze częściej.

Agile

W 2001 roku został sformułowany tzw. Manifest Agile (agile – z j. angielskiego oznacza zwinność), który poniekąd miał być receptą na niedoskonałość projektu metody Waterfall. Składa się on ze zbioru wartości, którymi jego twórcy zalecają kierować się podczas pracy nad oprogramowaniem.

Według nich, istotniejsze dla końcowego sukcesu wdrożenia jest działający produkt niż rozbudowana dokumentacja techniczna.  Efektywna i bieżąca współpraca z klientem przynosi więcej pożytku niż formalny, proceduralny kontakt.

Z tymi zasadami nie sposób się nie zgodzić, dlatego Manifest Agile stał się bazą oraz inspiracją dla wielu tzw. zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania (zarówno nowych,
jak i już istniejących).

Scrum

W oparciu o idee realizacji projektów Agile, najpopularniejszą metodą pracy jest Scrum.

Charakteryzuje się on wytwarzaniem nowych produktów w małych przyrostach (tzw. sprintach).  W Scrumie wszystkie tradycyjne fazy budowy oprogramowania (analiza, planowanie, implementacja, testowanie itd.) trwają równolegle i bez przerwy, dzięki czemu zespół projektowy jest w stanie, w razie potrzeby, bardzo szybko i dynamicznie skorygować plan i kierunki jego dalszego rozwoju.

Porównując to do naszego przykładu budowy domu, w Scrumie, po pierwszym sprincie, zamiast wszystkich fundamentów otrzymalibyśmy zapewne fundament pod jeden, mały pokój, wraz ze ścianami i prowizorycznym zadaszeniem – tak, aby w razie potrzeby można było w tym pomieszczeniu zamieszkać. W kolejnych przyrostach dobudowywalibyśmy
(w razie zdefiniowanej potrzeby) kolejne pokoje i usprawnienia. Być może czasami należałoby również co nieco zburzyć (czego Scrum również się nie boi).

Realizacja innowacyjnego projektu nie wszystkim przychodzi w sposób naturalny, ponieważ wejście w projekt, którego efektów końcowych często nie znamy, nie jest zadaniem prostym, dla osób, które w swojej pracy wypracowywały rutynowe działania.

W naszej pracy zwinne podejście do realizacji projektów z możliwością szybkiego dostosowania się do zmian jest podstawą pracy z klientami, a spotkania scrumowe odbywają się niemal codziennie.

2020-07-24T08:41:37+00:00 24 Lipiec, 2020|Branża IT, Case Study, Cyfrowa transformacja, Poradniki|

Integracją pomiędzy platformą ZOHO a Comarch ERP Optima

W kolejnym tekście z cyklu case study, chcemy się pochwalić naszym autorskim dodatkiem, czyli Integracją pomiędzy platformą ZOHO a Comarch ERP Optima. 

 • Aplikacja służy do synchronizacji faktur sprzedażowych pomiędzy pakietem ZOHO a programem ERP Optima.  
 • Dzięki niej – faktury wystawione w ZOHO importowane są cyklicznie do ERP Optima. – np. raz na dobę.  
 • Program został wyposażony w funkcję sprawdzania statusu płatności faktury w ERP Optima i po zmianie statusu na opłaconą, automatycznie aktualizuje go w Platformie ZOHO. 
 • Na zlecenie klienta możemy dodać obsługę pozostałych typów faktur. 

 

Aplikacja umożliwia migrację następujących danych: 

Z platformy ZOHO do ERP Optima:

 • kartoteki klientów (wraz z aktualizacją),
 • kartoteki produktów (wraz z aktualizacją i rozróżnieniem na towary i usługi),
 • wystawione faktury.

Z ERP Optima do platformy ZOHO:

 • oznaczenie faktur w ZOHO jako opłaconych na podstawie listy rozliczonych dokumentów w ERP Optima. 
2020-07-16T11:39:57+00:00 16 Lipiec, 2020|Case Study, Nasze realizacje, Wszystkie|

Wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwach z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Czy prowadząc swój biznes borykasz się z problemem słabej komunikacji w zespole?

Twoi pracownicy mają problem z ustaleniem ról i podziałem obowiązków?

Brakuje Ci informacji o tym co się dzieje w Twojej firmie i masz problem z kontrolą procesów w niej zachodzących?

Może mimo zwiększonej sprzedaży, zyski stoją na tym samym poziomie?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś „tak” warto zastanowić się nad tym, czy Twoja firma nie potrzebuje pomocy w automatycznym nadzorowaniu procesów zachodzących w firmie.

Zmiana sposobu działania, poprzez włączenie technologii cyfrowych w proces funkcjonowania firmy staje się koniecznością dzisiejszych czasów.

Zmiany polegające na inwestowaniu w nowe technologie wpływają na maksymalizację zysku poprzez, między innymi:

 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy.

W tej definicji mieści się przede wszystkim jasny podział obowiązków twoich pracowników, nadanie im konkretnych uprawnień oraz poziomów akceptacji i kontroli, jeśli dodamy do tego również funkcje analityczne i raportowe dla szczebla zarządczego znacznie poprawimy skuteczność zarządzania pracownikami w firmie.

Opisane wyżej metody eliminują tzw.: „wąskie gardła” czyli procesy, w których Twoja firma radzi sobie najsłabiej.

 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie.

Sztuczną inteligencję z dużym powodzeniem można zastosować w biznesie.

Pod tym pojęciem mieści się dostosowanie programów do twojej pracy.  Narzędzia poznają swojego właściciela i specyfikę pracy w jego przedsiębiorstwie, dopasowując się do preferowanego trybu pracy.

Coraz bardziej popularne stają się narzędzia konfigurujące interfejs programu tak, by pokazywał w pierwszej kolejności te funkcje, z których użytkownik korzysta najczęściej, podpowiada ścieżki postepowań lub wręcz ich wymaga, według wcześniej zdefiniowanych ustawień.  Wszystko po to by maksymalnie uprościć pracę.

System uczy się również procesów biznesowych zachodzących w twojej firmie. Przykładowo, jeśli wydając towar z magazynu zawsze wystawiasz fakturę, system może to zrobić automatycznie. Potrafi zaproponować zmianę formy i terminu płatności na podstawie naniesionych wcześniej zmian przy danym kontrahencie.

Im więcej zaprogramowanych i automatycznych zdarzeń w twojej firmie, tym procesy w niej zachodzące będą krótsze, szybsze i bardziej efektywne.

 • Wprowadzenie systemów mobilnych.

W skrócie – Twój smartfon będzie tak samo skutecznym narzędziem jak komputer stacjonarny. Będziesz mógł wystawić fakturę lub zaakceptować wniosek urlopowy siedząc w pociągu lub kolejce do banku.

Jako właściciel skoncentruj się na sprawach, w których jesteś niezastąpiony.

Kiedy Ty będziesz uruchamiał swoją kreatywność i nadzorował procesy zarządcze, My zajmiemy się dostosowaniem i automatyzacją systemów informatycznych do potrzeb Twojej firmy.

Więcej szczegółów o systemach ERP których wdrażaniem się znajdujemy znajdziesz pod linkiem:

https://teneg.pl/its/

2020-07-13T13:07:18+00:00 13 Lipiec, 2020|Branża IT, Case Study, Nasze realizacje, Poradniki|

Integracja z FlexIS – Case Study

Chcielibyśmy Zaprosić Was na cykl CASE STUDY poświęcony naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o integracji Comarch ERP Optima z systemem Linker, z którego korzysta nasz klient.

Intergracja Comarch Optimy z Flex IS została zrealizowana na potrzeby firmy, która szukała rozwiązania pomagającego zniwelować trudności wynikające ze zlecenia wysyłki towaru. Brak integracji między posiadanymi systemami wymuszał ręczne wprowadzanie dokumentów do programu LINKER należącego do operatora logistycznego FLEXLS.

Po dokładnym zorientowaniu się w potrzebach naszych klientów zespół projektowy ustalił, że problem zostanie rozwiązany po stworzeniu integratora posiadającego funkcję awizowania dokumentu zamówienia do dostawcy oraz rezerwacji odbiorcy do magazynu klienta.

Koncepcja zakładała, że po potwierdzeniu wydania/przyjęcia system powinien generować dokumenty magazynowe w ERP Optima, dodatkowo w przypadku dokumentu RO poza wydaniem zewnętrznym system powinien umożliwić automatyczne wystawienie faktury oraz jej wysyłki mailem.

Stworzona przez Nas integracja spowodowała, że wystarczy wprowadzić dokument do systemu ERP a magazyn zewnętrzny należący do FLEXLS sam potrafi określić jakie paczki należy przygotować i wysłać, dzięki wbudowanej automatycznej komunikacji miedzy firmami.

Dodatkowo stworzyliśmy integrację ze sklepem internetowym, która w tym przypadku zautomatyzowała proces sprzedaży. Po sprzedaniu towaru przez www, wystarczy tylko zatwierdzić transakcję w systemie ERP i już magazyn sam określa konieczność wydania towaru.

Na sam koniec przedstawiamy techniczny opis funkcjonalności dla zainteresowanych oraz zdjęcia pokazujące interfejs programu.

 

W poniższych krokach przedstawiamy stworzone przez Nas narzędzie, jego funkcje oraz możliwości.

 

 1. Awizacja dostawy za pomocą ZD(PZ)

 

W celu awizowania dostawy należy wprowadzić dokument zamówienia do dostawcy do ERP Optima oraz ustawić magazyn jako FLEX.

W atrybutach dokumentu należy wprowadzić informację o liczbie spodziewanych ilości. Po przyjęciu dostawy przez FLEX zostanie wygenerowany dokument PZ. Należy pamiętać o przekształceniu dokumentów do faktury zakupu po jej otrzymaniu.

 

Uwaga! Dokumenty rezerwacji wewnętrznej z dowolnego magazynu do magazynu FLEX są traktowane jako przychód i FLEX będzie próbował awizować je jak dostawę (wystawić dokument PZ). W rzeczywistości w systemie pojawi się odpowiedni dokument MM.

 1. Awizacja wydania zewnętrznego za pomocą RO (WZ)

W celu zlecenia wydania towaru do klienta należy wystawić dokument RO dla magazynu FLEX. Należy pamiętać o wyborze odpowiedniej metodzie płatności.  Dodatkowo wymagane jest wskazanie sposobu wysyłki za pomocą atrybutu. Po wyciągnięciu z bufora zlecenie jest już widoczne dla FLEX LS.

Faktura zostanie wystawiona automatycznie.

 

 

 

 

 1. Awizacja rozchodu wewnętrznego za pomocą RO (RW)

Sposób wydania analogiczny do zwykłego wydania z tą różnicą że dokument magazynowy to nie WZ a RW.

Do użytku w przypadku np. próbek, wysyłek reklamacyjnych itp.

W celu wydania wewnętrznego należy zmienić typ dokumentu na RO_RW.

 1. Awizacja przesunięcia międzymagazynowego za pomocą RO (MM)

W celu zlecenia wysyłki z FLEX LS do innego magazynu (np. do biura) należy zaznaczyć w prawym górnym rogu „Rezerwacja wewnętrzna”. Po realizacji wysyłki przez FLEX zostanie wygenerowany dokument MM.

Należy pamiętać o wskazaniu sposobu wysyłki w atrybucie.

 

5. Automatyczna wysyłka faktur po realizacji wydania.

W calu zautomatyzowania procesu wysyłki faktur dla kontrahenta należy na jego karcie dodać atrybut QUEUE_ADD_DOK_FS

Na liście dokumentów FS została dodana kolumna QUEUE_STATUS informująca o statusie wysyłki dokumentu mailem.

Przykładowa postać komunikatu w kolumnie QUEUE_STATUS :

„23.07.19 17:35:00 Wysłano na adres adres@teneg.pl

 

Faktura zostanie wydrukowana i wysłana po zatwierdzeniu w Optimie przez operatora. Wybrany jest wydruk domyślny dla operatora na koncie którego działa integrator.

2020-06-29T15:55:01+00:00 27 Maj, 2020|Case Study, Comarch ERP, Wszystkie|