Analiza danych w Twoim biznesie z wykorzystaniem narzędzia Comarch BI Point

W tym artykule odkryjesz, między innymi:

  • Jakie główne cechy oferuje Comarch BI Point?
  • Jakie zalety przynosi przedsiębiorstwu używanie narzędzi analitycznych?

Rozwiązanie Comarch BI Point to potężne narzędzie klasy Business Intelligence, które rewolucjonizuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa gromadzą, analizują i prezentują dane. Zanurzmy się w fascynujący świat funkcji, zacznijmy od kluczowych możliwości tego narzędzia.

Konsolidacja Danych na Wyciągnięcie Ręki:

Comarch BI Point umożliwia przedsiębiorstwom gromadzenie danych z różnych obszarów w jednym miejscu. To nie tylko oszczędność czasu, ale także strategiczna zaleta, zapewniająca kompleksowy wgląd w funkcjonowanie firmy.

Wizualizacja, Która Przemawia:

Przystępna wizualizacja danych to kluczowa cecha narzędzia. Wykresy, tabele, wskaźniki, mapy – Comarch BI Point oferuje szeroki wachlarz form prezentacji informacji. Przy tym użytkownik ma pełną swobodę dostosowywania formatów, kolorystyki i typów wykresów.

Intuicyjny Interfejs i Szybki Dostęp:

Narzędzie nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej. Działa w oparciu o mechanizm drag & drop, co sprawia, że nawet użytkownicy bez specjalistycznego backgroundu mogą intuicyjnie tworzyć dedykowane raporty i dashboardy.

Elastyczność Danych z Zaawansowanymi Filtrami:

Zaawansowane filtry pozwalają dostosować zakres wyświetlanych informacji, umożliwiając elastyczną pracę z danymi. To kluczowe dla precyzyjnego dostosowania analiz do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Wieloźródłowość Danych dla Pełnej Perspektywy:

Funkcjonalność wieloźródłowości umożliwia integrację danych z różnych źródeł, takich jak SQL, CSV/EXCEL, OLAP, BIGDATA, ODBC. To niezbędne w przedsiębiorstwach o złożonej strukturze, gdzie połączenie informacji z różnych obszarów przekłada się na pełniejszą perspektywę analizy.

Raporty Standardowe i Niestandardowe:

Comarch BI Point oferuje bogactwo standardowych raportów w obszarach takich jak sprzedaż, zakupy, księgowość itp. Tworzenie niestandardowych raportów umożliwia pełną personalizację analizy, dostosowując ją do unikalnych potrzeb przedsiębiorstwa. W ramach platformy Comarch BI Point dostępne są liczne gotowe raporty z różnych obszarów, a jednym z nich jest sprzedaż. W tym obszarze znajduje się kilkanaście standardowych raportów, obejmujących różne aspekty analizy sprzedaży. Oto kilka z tych raportów:

1. Trend sprzedaży miesięcznie:Prezentuje zmiany w sprzedaży na przestrzeni poszczególnych miesięcy.

2. Trend sprzedaży kwartalnie: Analizuje rozwój sprzedaży w kwartałach, ukazując długoterminowe trendy.

3. Trend sprzedaży miesięcznie w podziale na produkty: Pokazuje, jak poszczególne produkty wpływają na ogólny trend miesięcznej sprzedaży.

4. Sprzedaż produktów dla kontrahenta: Daje informacje o sprzedaży dla konkretnego kontrahenta.

5. Sprzedaż produktu dla kontrahentów: Analizuje, który produkt jest najczęściej kupowany przez różnych kontrahentów.

6. Top 10 produktów według marży: Prezentuje dziesięć produktów o najwyższej marży.

7. Top 10 produktów według marży: Prezentuje dziesięć produktów o najwyższej marży.

8. Cykl życia informacje ogólne: Oferuje ogólne informacje na temat cyklu życia

9. Top 10 produktów według wartości sprzedaży: Wskazuje dziesięć najbardziej dochodowych produktów.

Dostęp do Informacji Zawsze i Wszechstronnie:

Działa w przeglądarce internetowej, co umożliwia łatwe udostępnianie raportów innym pracownikom. To nie tylko efektywność, ale także współpraca oparta na bieżących danych.

Efektywna Współpraca w Zasięgu Ręki:

Comarch BI Point nie tylko ułatwia analizę danych, ale także sprawnie integruje się z procesami współpracy w firmie. Dzięki temu, wyniki pracy stają się łatwo dostępne dla innych, sprzyjając transparentności i efektywnej komunikacji. Dashboardy i raporty zyskują nowy wymiar dzięki komentarzom. Współpracownicy mogą efektywnie komunikować się, dzieląc się uwagami i wnioskami. To interaktywny sposób na jeszcze lepsze zrozumienie danych i podejmowanie wspólnych decyzji. Mechanizmy powiadomień są kluczowe dla bieżącej komunikacji. Informują o nowych odpowiedziach w wątkach, udostępnianiu nowych elementów czy istotnych zmianach. Dzięki nim zawsze jesteś na bieżąco z najnowszymi informacjami w firmie.

Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi to skuteczne administrowanie analizami oraz źródłami danych za pomocą repozytorium zawierającego raporty i modele danych. Platforma BI Point umożliwia także kontrolowanie uprawnień i dostępów użytkowników do konkretnych analiz. Dzięki temu użytkownicy zyskują kompletny ogląd nad używaniem narzędzia, umożliwiając im monitorowanie historii zmian i przetwarzania obiektów. Praca w międzynarodowym środowisku jest również ułatwiona dzięki translacjom dostępnym dla różnych analiz i modeli danych. Dzięki nim jedna wersja raportu może być wykorzystywana przez użytkowników posługujących się różnymi językami.

Comarch BI Point nie ogranicza się jedynie do obszaru sprzedaży. Oferuje również standardowe raporty dla różnych obszarów biznesowych, takich jak zakupy, księgowość, rejestry VAT, kadry i płace, magazyn, produkcja itd. Dla analityków biznesowych, Comarch BI Point staje się idealnym narzędziem, umożliwiającym skuteczną analizę danych.

Jego zaletą jest możliwość tworzenia rozbudowanych, a jednocześnie zrozumiałych dashboardów menadżerskich, które są doskonale dostosowane do potrzeb analityków. Dzięki temu, że aplikacja działa w przeglądarce internetowej, raporty mogą być łatwo udostępniane innym pracownikom.

Główną korzyścią z korzystania z Comarch BI Point jest centralizacja danych z różnych źródeł w jednym miejscu, co umożliwia ich czytelne zwizualizowanie. To sprawia, że zarządzanie danymi staje się bardziej efektywne, a raporty są łatwo dostępne i zrozumiałe dla różnych użytkowników w firmie. Podsumowując, Comarch BI Point to nie tylko narzędzie do analizy danych. To rewolucja w podejściu do biznesowej inteligencji, zapewniająca pełen przegląd informacji, szybki dostęp do danych i elastyczność w analizie. Przygotuj się na nową erę zarządzania danymi!

_____________________________________

Zaobserwuj nas po więcej

Facebook

Linkedin

2024-02-08T00:09:38+01:00 7 lutego, 2024|Wszystkie|