Integracja z Flexls Case Study

Chcielibyśmy Zaprosić Was na cykl CASE STUDY poświęcony naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o integracji Comarch ERP Optima w firmie ROBOJET z systemem Linker, z którego korzysta firma FLEXLS.

Intergracja Comarch Optimy z FLEXLS została zrealizowana na potrzeby firmy  “Robojet”, która szukała rozwiązania pomagającego zniwelować trudności wynikające ze zlecenia wysyłki towaru. Brak integracji między posiadanymi systemami wymuszał ręczne wprowadzanie dokumentów do programu LINKER należącego do operatora logistycznego FLEXLS.

Po dokładnym zorientowaniu się w potrzebach naszych klientów zespół projektowy ustalił, że problem zostanie rozwiązany po stworzeniu integratora posiadającego funkcję awizowania dokumentu zamówienia do dostawcy oraz rezerwacji odbiorcy do magazynu klienta.

Koncepcja zakładała, że po potwierdzeniu wydania/przyjęcia system powinien generować dokumenty magazynowe w ERP Optima, dodatkowo w przypadku dokumentu RO poza wydaniem zewnętrznym system powinien umożliwić automatyczne wystawienie faktury oraz jej wysyłki mailem.

Stworzona przez Nas integracja spowodowała, że wystarczy wprowadzić dokument do systemu ERP a magazyn zewnętrzny należący do FLEXLS sam potrafi określić jakie paczki należy przygotować i wysłać, dzięki wbudowanej automatycznej komunikacji miedzy firmami.

Dodatkowo stworzyliśmy integrację ze sklepem internetowym, która w przypadku firmy ROBOJET zautomatyzowała to proces sprzedaży. Po sprzedaniu towaru przez www, wystarczy tylko zatwierdzić transakcję w systemie ERP i już magazyn sam określa konieczność wydania towaru.

Na sam koniec przedstawiamy techniczny opis funkcjonalności dla zainteresowanych oraz zdjęcia pokazujące interfejs programu.

W poniższych krokach przedstawiamy stworzone przez Nas narzędzie, jego funkcje oraz możliwości.

 1. Awizacja dostawy za pomocą ZD(PZ)
  W celu awizowania dostawy należy wprowadzić dokument zamówienia do dostawcy do ERP Optima oraz ustawić magazyn jako FLEXLS.W atrybutach dokumentu należy wprowadzić informację o liczbie spodziewanych ilości. Po przyjęciu dostawy przez FLEXLS zostanie wygenerowany dokument PZ. Należy pamiętać o przekształceniu dokumentów do faktury zakupu po jej otrzymaniu.

  Uwaga! Dokumenty rezerwacji wewnętrznej z dowolnego magazynu do magazynu FLEXLS są traktowane jako przychód i FLEXLS będzie próbował awizować je jak dostawę (wystawić dokument PZ). W rzeczywistości w systemie pojawi się odpowiedni dokument MM.
   
 2.  Awizacja wydania zewnętrznego za pomocą RO (WZ) 
  W celu zlecenia wydania towaru do klienta należy wystawić dokument RO dla magazynu FLEXLS. Należy pamiętać o wyborze odpowiedniej metodzie płatności.  Dodatkowo wymagane jest wskazanie sposobu wysyłki za pomocą atrybutu. Po wyciągnięciu z bufora zlecenie jest już widoczne dla FLEXLS.Faktura zostanie wystawiona automatycznie.
   
 3. Awizacja rozchodu wewnętrznego za pomocą RO (RW)
  Sposób wydania analogiczny do zwykłego wydania z tą różnicą że dokument magazynowy to nie WZ a RW.Do użytku w przypadku np. próbek, wysyłek reklamacyjnych itp.W celu wydania wewnętrznego należy zmienić typ dokumentu na RO_RW.

   
 4. Awizacja przesunięcia międzymagazynowego za pomocą RO (MM)
  W celu zlecenia wysyłki z FLEXLS do innego magazynu (np. do biura) należy zaznaczyć w prawym górnym rogu „Rezerwacja wewnętrzna”. Po realizacji wysyłki przez FLEXLS zostanie wygenerowany dokument MM.Należy pamiętać o wskazaniu sposobu wysyłki w atrybucie.

   
 5. Automatyczna wysyłka faktur po realizacji wydania.
  W calu zautomatyzowania procesu wysyłki faktur dla kontrahenta należy na jego karcie dodać atrybut QUEUE_ADD_DOK_FS
  Na liście dokumentów FS została dodana kolumna QUEUE_STATUS informująca o statusie wysyłki dokumentu mailem.Przykładowa postać komunikatu w kolumnie QUEUE_STATUS :

  „23.07.19 17:35:00 Wysłano na adres adres@teneg.pl”

  Faktura zostanie wydrukowana i wysłana po zatwierdzeniu w Optimie przez operatora. Wybrany jest wydruk domyślny dla operatora na koncie którego działa integrator.
   

2020-05-26T16:15:12+00:00 26 Maj, 2020|Poradniki, Wszystkie|

Inwestycje w Innowacje – Fundusze unijne bezzwrotne kredyty

Śpieszymy z wieścią, że szykują się duże zmiany w kredycie na innowacje technologiczne w związku z pandemią. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadziło ułatwienia dotyczące m.in:

– zniesienia limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł,

– rezygnacji z konieczności posiadania wkładu własnego,

– zniesienia wymogu innowacyjności w skali krajowej.

Uwaga! Nabór wniosków wystartuje 1 Czerwca, od 18 Maja Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje dokumentację konkursową. Wsparcie finansowane jest z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zamiast oszczędzać może inwestować?

Tarcze antykryzysowe, programy unijne, pożyczki dla firmy, PRF – każdego dnia pojawia się coraz więcej możliwości wsparcia Polskich przedsiębiorców w czasie pandemii.

Choć Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe to klienci banków tracą na produktach depozytowych chociażby przez inflację. W niektórych bankach nominalne oprocentowanie kont oszczędnościowych spadło poniżej zera, dotyczy to zarówno depozytów korporacyjnych jak i indywidualnych. Może jest to zatem doskonały czas na inwestycje w innowacje?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego daje możliwość dużego zastrzyku finansowego dla Polskich przedsiębiorstw.

Pieniądze na innowacje są i jeszcze nigdy wcześniej nie były tak łatwo dostępne jak teraz.

Co się zmieniło?

Przedsiębiorca może wnioskować o dotację wyższą niż dotychczasowy limit 6 mln zł. Może więc starać się uzyskać dofinansowanie na inwestycje dotąd niebędące w jego finansowym zasięgu.

Kluczowe jest też zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju co w prostym języku oznacza, że przedsiębiorca w składanym wniosku będzie musiał wykazać, że oferowane przez niego produkty lub usługi będą innowacją w prowadzonej przez niego firmie a nie jak do tej pory w skali całego kraju. Wystarczy, że wprowadzi do swojej oferty niewytwarzane dotąd towary, lub nowy rodzaj świadczonych usług a kluczowy wymóg innowacyjności zostanie spełniony.

Rozszerzona zostanie również lista wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów, które firma będzie mogła sfinansować otrzymanym dofinansowaniem.  Pojawiają się w niej dodatkowo: koszty transportu środków trwałych, koszty ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym firmom, a niezbędnych do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną. Nowością jest możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków przebudowy i adaptacji budynków, co w poprzednich naborach nie było możliwe.

Kluczową wiadomością jest możliwość sfinansowania kredytem 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. W poprzednich naborach firma musiała pokryć wkładem własnym co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnych projektowanej inwestycji.

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim to, że zdobycie dofinansowania na innowacje może być prostsze, niż się powszechnie uważa. Projekt wcale nie musi być zaawansowany, a pomoc w kwestiach formalnych można uzyskać od ekspertów działających przy Funduszach Europejskich.

Do tej pory, we wszystkich konkursach, do BGK wpłynęło 1941 wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 6 mld zł. Wystawiono 775 promes premii technologicznej na 2,7 mld zł. Pieniądze z premii technologicznej finansują spłatę części kredytu technologicznego przedsiębiorcy w banku komercyjnym współpracującym z BGK, przy czym premia trafia bezpośrednio do banku kredytującego – tłumaczy Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w BGK. Aby złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej w BGK, przedsiębiorca musi skorzystać z kredytu technologicznego w jednym z kilkunastu banków współpracujących z BGK.

O szczegółach możesz przeczytać tutaj:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

2020-05-19T17:44:13+00:00 19 Maj, 2020|Poradniki, Wszystkie|

Inwestycja Microsoft

Miliard dolarów!  Właśnie takie środki pojawią się niebawem w Polsce! – Microsoft zapowiada miliardową inwestycję na Nowoczesne Centrum Danych, które będzie pierwszym takim w Europie środkowo-wschodniej.

Co ważne, pieniądze zostaną również przeznaczone na wyszkolenie polskich pracowników i studentów.

 

Czy Polska może stać się technologicznym sercem Europy?

Dobra kondycja polskiego rynku IT przekłada się na rosnące zainteresowanie firm z tego segmentu.

Również firma Microsoft widzi w Polskim rynku szansę na rozwój Technologii Chmurowych.

Rosnącą popularność chmury potwierdzają też badania IDC, według których w najbliższych latach wartość tego segmentu będzie rosnąć pięć razy szybciej niż pozostałe usługi IT.

Światowy Gigant zapowiedział partnerstwo z polską Chmurą Krajową, powołaną przez PKO BP oraz Polski Fundusz Rozwoju. Jako miejsce powstania inwestycji wskazuje się Warszawę lub jej bliską okolicę.

Paweł Jakubik, dyrektor Microsoftu ds. transformacji cyfrowej w Chmurze, zdradza, że duża część przedsięwzięcia będzie polegać na wbudowaniu infrastruktury w centrum danych oraz przeznaczenia środków finansowych na rozwój kompetencji w branży IT, czyli serię szkoleń dla programistów, inżynierów, architektów oraz programy cyfryzacji. Ostatnią częścią projektu będzie adopcja chmury. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które teraz lub w bliskim czasie muszą przenieść się do chmury będą mogły to zrobić.

Według badania Deloitte 93 proc. organizacji używa już lub planuje używanie rozwiązań przetwarzania danych w chmurze.

Już niebawem inwestycje w ten rodzaj usług będą stanowiły ponad połowę wydatków firm na IT.

Pozytywna dynamika ma się utrzymać co najmniej do końca 2021 roku – oszacowali eksperci PMR.

2020-05-17T13:17:34+00:00 15 Maj, 2020|Bezpieczeństwo sieci, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Szkolenie Mobilny Sprzedawca Comarch

Mimo że świat w erze pandemii stanął w miejscu, my nie zwalniamy tempa i uruchamiamy kolejne projekty wspierające Polskie firmy. Zaledwie kilka dni temu mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie po-wdrożeniowe z działania Mobilnego Sprzedawcy w filmie Bracia Sadownicy. 

Nasz partner doskonale wie, jak ważna jest technologiczna transformacja w dzisiejszych czasach i niebywale szybko dostosowuje się do obecnej sytuacji rynkowej. Dzięki temu, już niedługo jego pracownicy będą mogli korzystać z zaawansowanych mobilnych narządzi ułatwiających bezpieczną zdalną pracę przedstawicieli handlowych. 

Życzymy samych sukcesów i wzrostu słupków sprzedaży! 

2020-05-13T11:52:32+00:00 13 Maj, 2020|Comarch ERP, Szkolenia, Wszystkie|

Produkcja w dobrych rękach 2020 online!

Konferencja „Produkcja w dobrych rękach ” 27-29 maja i 2 czerwca

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Jak co roku w maju, jako Partner Comarch zapraszamy Państwa na konferencję „Produkcja w dobrych rękach”. Tym razem jednak to niezwykłe wydarzenie odbędzie się online.
Podczas tej edycji omawiane będą zagadnienia zarządzania całym procesem produkcji, począwszy od jej przygotowania, przez planowanie, a kończąc na różnych sposobach rejestracji operacji na hali produkcyjnej. Omówione zostaną też kwestie zarządzania dużym i małym magazynem, czy też roli sztucznej inteligencji w produkcji, oraz wiele innych. Ciekawe wykłady poprowadzą specjaliście Comarch, ale także klienci, którzy na co dzień korzystają z tych rozwiązań.

Szczegółową agendę oraz formularz rejestracji znajdziesz TU

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Teneg

2020-05-08T12:50:31+00:00 8 Maj, 2020|Comarch ERP, Szkolenia, Wszystkie|

Koniec ery sprzedaży detalicznej

Świat sprzed epidemii Koronawirusa, który znaliśmy prawdopodobnie nigdy już nie będzie taki sam. To jest ten czas, gdy inwestycje w rozwiązania IT wspomagające pracę zdalną, a przede wszystkim sprzedaż internetową stają się koniecznością. To co jeszcze nie tak dawno było jednym z kanałów sprzedaży, teraz stało się podstawą utrzymania biznesu.
Według opinii naukowców wirus będzie z nami przez jakiś czas, bo ma on charakter endemiczny w populacjach ludzkich i nie zniknie bez szczepionki – twierdzi Amesh Adalja, ekspert ds. chorób zakaźnych w Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johnsa Hopkinsa w USA. Zdaniem ekspertki, wirus może się wycofać latem, ale z pewnością wróci jesienią i zimą. Naukowcy zgodnie
twierdzą że w optymistycznym wariancie, gotowa, przetestowana szczepionka może być dostępna pod koniec roku, o ile wirus nie będzie mutował, tak samo jak grypa.

Co to oznacza dla rynku i biznesu Polskich przedsiębiorców?

Oznacza to życie on-line. Pracę zdalną wykonywaną w domach, naukę, kursy i zajęcia z użyciem
komunikatorów internetowych, ale przede wszystkim sprzedaż poprzez sklepy internetowe. Era
sprzedaży detalicznej właśnie się kończy. Firmy, które do chwili obecnej sprzedawały swoje wyroby i produkty jedynie za pośrednictwem detalu mogą nie przetrwać lub zanotować wielkie straty. Jedyną szansą dla nich jest niezwłoczne przekształcenie biznesu w biznes on-line. Przedsiębiorstwa muszą dokonać niezwłocznej technologicznej transformacji. Termin optymalizacji IT nabiera teraz zupełnie nowego znaczenia. Staje się koniecznością niezbędną do przetrwania.

E-rozwiązania w Twoim biznesie

Jeśli dotychczas twój biznes opierał się jedynie o sprzedaż detaliczną, to czekają Cię spore zmiany. Podstawą e-handlu są oczywiście sklepy internetowe. Istnieje mnóstwo platform oferujących systemy e-commerce, takich jak: WooCommerce, PrestaShop czy Magneto. Już w 2019 roku sprzedaż online odnotowała znaczny wzrost. Według raportu Gemius, już wtedy 62% internautów deklarowało, że robią zakupy online, co ciekawe kupują nie tylko młodzi – seniorzy stanowili już wtedy ¼ klientów sklepów online. W obecnej sytuacji można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania tą formą zakupów. Zmieni się również rodzaj asortymentu zyskującego na popularności w sieci. Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2019” wykazał, że internauci w każdym miesiącu najwięcej wydają na odzież, dodatki i akcesoria. W obliczu pandemii trendy te najprawdopodobniej ulegną zmianie. Nakaz pozostania w domach, zamknięte galerie, kolejki i braki towaru w sklepach spożywczych zmuszą klientów do przejścia online. Nawet jeśli dotychczas preferowali zakupy stacjonarne. Co teraz będzie się sprzedawało w sieci? Na pewno produkty pierwszej potrzeby, czyli spożywcze, leki, chemia gospodarcza, czy kosmetyki. Jeśli twój biznes opiera się na sprzedaży takich produktów przejdź online jak najszybciej. To prostsze niż może się wydawać.

Jak utrzymać się na powierzchni?

W obecnym czasie nie ma chyba firmy która nie zastanawiała by się jak utrzymać planowane poziomy sprzedaży. Sprzedaż oznacza płynność finansową i utrzymanie miejsc pracy. Jeśli sprzedaż nie funkcjonuje, firmie grozi wizja upadłości. Jednocześnie wstrzymuje się wszelkiego typu inwestycje i zamraża kapitał ze względu na niepewną wizję niedalekiej przyszłości.

Podstawą działania przedsiębiorstw, które przetrwają najbliższe tygodnie będą dwa filary. Ich wspólnym mianownikiem jest zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich, z jednoczesnym podtrzymaniem efektywności pracy i sprzedaży.
Puste galerie handlowe oraz nawet dwutygodniowe czasy realizacji zamówień w internetowych aptekach czy sklepach spożywczych w prosty sposób pokazują wizję niedalekiej przyszłości. Firmy, które skorzystają z możliwości technologicznych dostarczanych przez branżę IT, mogą wyjść obronną ręką z czasów kryzysu gospodarczego który nas czeka.

Takimi rozwiązaniami oprócz wspomnianych już sklepów internetowych, są platformy do realizacji zamówień, programy magazynowe uwzględniające magazyny mobilne oraz ich logistykę.
Umożliwienie klientom zamówienia towaru on-line z możliwością jego późniejszego odbioru osobistego w wydzielonej do tego części sklepu również jest alternatywą dla firm, które nie posiadają działów wysyłki zamówień. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo sprzedawców, których praca w dużym stopniu sprowadzać będzie się do pakowania paczek i ich wydawania, a wizyta w sklepie klientów w dużej części ograniczona.

Odmrożenie kapitału na inwestycje w oprogramowanie umożliwiające pracę zdalną.

Inwestycje w oprogramowanie umożliwiające pracę zdalną staje się koniecznością. Jeszcze kilka tygodni temu praca zdalna była przywilejem branży IT, dziennikarzy lub wolnych strzelców. Dziś staje się koniecznością dla wielu przedsiębiorstw.

Na rynku istnieją liczne, profesjonalne rozwiązania umożliwiające prowadzenie telekonferencji, pozwalające przydzielać i harmonogramować zadania pracownikom, czy choćby wymieniać się i procesować ogromną liczbą dokumentów, które jeszcze kilka dni temu leżały w kuwetce działu administracji.
Po podjęciu decyzji o inwestycji, powstaje pytanie który program wybrać? Tutaj warto zdać się na opinię ekspertów, gdyż każda firma posiada inną specyfikę pracy. Dlatego zawsze, zanim zaproponujemy naszym klientom jakieś rozwiązanie, dokładnie przyglądamy się ich pracy, analizujemy wszystkie potrzeby i przewidujemy trudności. Czasem może okazać się, że tańsze bardziej efektywne może być napisanie przez programistę dodatku do standardowego rozwiązania niż duża inwestycja w profesjonalny soft.
Według Owl Labs szacuje się, że przed koronawirusem na całym świecie około 18% osób aktywnych na rynku pracy pracowało zdalnie na pełen etat. Natomiast 52 % pracowników (też w ujęciu światowym) pracowało zdalnie przynajmniej raz w tygodniu. Nie ma w chwili obecnej dokładnych
statystyk obrazujących ile ludzi przeszło na pracę zdalną od początku epidemii, jednak nieoficjalnie mówi się o tym, że w chwili obecnej 70% społeczeństwa aktywnego zawodowo
pracuje zdalnie i najprawdopodobniej stan ten utrzyma się przez dłuższy czas.
Inwestycja w narzędzie umożliwiające pracę zdalną i ją kontrolujące staje się więc koniecznością
dzisiejszych czasów.

2020-04-20T15:04:27+00:00 20 Kwiecień, 2020|Poradniki, Wszystkie|

Webinar „Tarcza Antykryzysowa i inne zmiany w przepisach”

Zachęcamy do udziału w webinarze dotyczącym rządowego pakietu pomocowego dla firm, który został przygotowany wspólnie przez Comarch i doradców podatkowych Taxpoint. Wydarzenie to odbędzie się 15 kwietnia, o godz. 11.00. Szczegółowo omówione zostaną ważne dla Nas wszystkich kwestie dopłat do wynagrodzeń, odroczenia obowiązków pracodawcy, zmian w podatkach i ubezpieczeniach społecznych.
Specjaliści opowiedzą również którym firmom przysługuje pomoc i jak się o nią ubiegać oraz jak zmiany prawno-podatkowe zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP.

Bezpłatny webinar, 15 kwietnia, godz.11.00

ZAPISZ SIĘ

2020-04-16T12:21:35+00:00 10 Kwiecień, 2020|Comarch ERP, Szkolenia, Wszystkie|

Biznes wspiera Biznes

Nadeszły czasy, w których Biznes musi wspierać Biznes, aby przetrwać.
Bardzo poważnie podchodzimy do naszej roli, jaką jest supportowanie Was w tych trudnych momentach, dlatego jako Teneg, chcielibyśmy dać Wam i Waszym zespołom specjalny zestaw narzędzi, umożliwiających pracę zdalną.

Podobnie jak my, z pewnością też macie pracowników, którzy wykonują lub będą wykonywać swoje zadania w pełni on-line, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.
W naszej organizacji ten model działania funkcjonuje już od dłuższego czasu, ale wiemy, że dla wielu z Was może być to problem i jednocześnie duże wyzwanie.
Chcąc wspomóc Was w tej niecodziennej i trudnej sytuacji przygotowaliśmy specjalny zakres naszych usług i możliwości.

Jeżeli już teraz wiecie, że potrzebujecie pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

– telefonicznie: +48 733 814 554
– e-mailowo: dh@teneg.pl
– bezpośrednio z dedykowanym przez nas opiekunem

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach będziemy realizować specjalistyczne szkolenia i prezentacje on-line, pokazujące jak korzystać z oferowanych przez nas rozwiązań. Dodatkowo nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak jeszcze możemy Wam pomóc w zmniejszeniu skutków obecnej sytuacji i zarazem ułatwić utrzymanie rozwoju Waszych firm.

Śledźcie nasze komunikaty i bądźcie uważni na siebie i swoich bliskich.
Pozdrawiamy,
Teneg Sp. z o. o.
2020-04-16T12:21:14+00:00 26 Marzec, 2020|Bezpieczeństwo sieci, Comarch ERP, Przegląd IT, Wszystkie|

Liderzy wdrożeń Comarch ERP Mobile&WMS

Jest nam bardzo miło ogłosić, że znaleźliśmy się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez firmę Comarch! To już 17-sta odsłona zmagań konkursowych, gdzie do wspólnej rywalizacji są zapraszani wszyscy Partnerzy Comarch.
W tym roku zespół Teneg zwyciężył w dziedzinie wdrożeń Comarch ERP Mobile&WMS – nowoczesnego i mobilnego systemu do obsługi magazynu wysokiego składowania.
Jeśli też potrzebujesz aplikacji logistycznej, która usprawni i przyspieszy pracę w magazynie skontaktuj się z naszym działem wdrożeń:
+48 795 999 667

2020-03-02T11:58:39+00:00 2 Marzec, 2020|Wszystkie|

PROSTA OBSŁUGA PPK Z APLIKACJĄ COMARCH

Pracownicze Plany Kapitałowe to program obejmujący ponad 11,5 milionów zatrudnionych osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. Założeniem PPK jest możliwość dodatkowego i dobrowolnego gromadzenia oszczędności przez pracowników na emeryturę. Program jest wdrażany stopniowo dla kolejnych sektorów gospodarki – do 01 stycznia 2021 r roku ma objąć wszystkie przedsiębiorstwa.

W związku z wdrażaniem programu nasz partner – firma Comarch przygotowała aplikację obsługującą w pełni Pracownicze Plany Kapitałowe. Oprogramowanie pozwala na rozliczanie zebranych środków, wyliczenie składek dla poszczególnego pracownika oraz importowanie danych z systemów płacowych innych firm. Rozwiązanie Comarchu umożliwia zatem kompleksową obsługę osób zatrudnionych w zakresie ewidencji, gromadzenia danych, rejestracji i generowania plików dla instytucji finansowych.

Wprowadzenie nowej aplikacji będzie wsparte szkoleniem w formie webinaru, w trakcie którego zostaną przedstawione najważniejsze funkcjonalności. Stąd serdecznie zapraszamy do zapisywania się na szkolenie, które odbędzie się 4 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00. Podczas webinaru dostępny będzie czat, na którym będzie można na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu.

Szczegóły:
https://webinary.comarch.pl/prosta-obsluga-ppk-z-aplikacja-comarch/

2019-05-30T12:05:15+00:00 30 Maj, 2019|Comarch ERP, Poradniki, Szkolenia, Wszystkie|