Automatyczne wyliczanie kursu walut w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (DMS).

Częstym scenariuszem występującym w firmach jest otrzymywanie faktur w walucie obcej, które należy przeprocesować w elektronicznym obiegu dokumentów (DMS) .

W takim przypadku dość istotną informacją, która powinna się znaleźć na karcie obiegu jest kurs danej waluty.  Comarch DMS obsługuje taki scenariusz.

Aby zrealizować opisany powyżej przykład potrzebujemy kilku składników:

1.Danych dotyczących waluty w programie ERP:

2. Odpowiednich kontrolek na karcie obiegu:

  • daty wystawienia dokumentu,
  • waluty,
  • kontrolki wynikowej, w której będzie prezentowany kurs.

3. Powiązania pomiędzy poszczególnymi polami karty obiegu,

4. Odpowiedniego zapytania SQL, które zwróci nam dane w sposób właściwy, tj. z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu z godziny 12:00.

Kiedy wszystkie elementy zostaną skonfigurowane w sposób właściwy, kurs wyświetli się automatycznie po wskazaniu daty wystawienia oraz waluty.

Automatyczne uzupełnianie tych danych można również zaprogramować za pomocą OCR.

2022-01-11T09:26:11+00:00 10 Styczeń, 2022|Case Study, Poradniki, Wszystkie|