Comarch ERP XL – przydatne skróty klawiszowe

Poruszanie się po systemie Comarch ERP XL ułatwia stosowanie skrótów klawiszowych, których opis i funkcjonalność można zobaczyć w poniższej tabelce:

Klawisz/ skrót klawiaturowy Funkcja Przykład
Tab Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd.
Enter Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji Naciśniecie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów
Enter Zatwierdza wybór pozycji z listy Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument
Enter Uruchamia skonstruowany filtr Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych
Enter Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję. Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka
Ctrl + Enter Otwiera do edycji wskazaną pozycję Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta
Ctrl + Enter Zamyka okno, zapisując dane Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych
Insert Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście) Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa
Ctrl + Insert Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego) Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanymi ze wskazanego
Ctrl + P lub F2 Uruchamia domyślny wydruk Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek
Ctrl + F2 Otwiera okno: Konfiguracja wydruków Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku
F12 Uruchamia domyślny wykres Po otworzeniu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres
Ctrl + F12 Otwiera okno Konfiguracja wykresów Po otworzeniu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu
Esc Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu
Ctrl + Tab Wybiera kolejną zakładkę w oknie Po otworzeniu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd.
Del Usuwa zaznaczona pozycję Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze
Alt+Up;

Alt+Down

Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników
Shift + Tab Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN
Shift + F10 Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach) Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe
Alt + B Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie) Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie.
Alt + L Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty
Alt + K Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta
Alt + T Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu
Ctr + A Zaznacz wszystkie Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury
Ctr + R Odznacz wszystkie zaznaczone Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odzanczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury
F1 Otwiera Pomoc Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy
F5 Odświeżenie Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się)
F2 Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną
F3 Wydruk domyślny do maila Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta
Alt + F3 Menu wydruków do maila Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila
Ctrl + F3 Drzewo wydruków Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu
Alt + F4 Zamyka program Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty
Ctrl + F4 Zamyka okno – anulowanie Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj)
Alt + F12 Otwiera menu wykresów Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów
Spacja Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową
Ctrl+Enter Potwierdzenie wyboru zasobu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy
Alt + F2 Otwiera menu wydruków Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu
2020-07-28T12:05:39+00:00 28 Lipiec, 2020|Branża IT, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Waterfall vs Agile: jakimi metodami prowadzić projekty biznesowe?

Jak zmieniało się podejście do zarządzania projektami w ostatnich latach?

Dlaczego w firmach zespoły projektowe spotykają się nawet codziennie?

Czy watro pisać rozbudowaną dokumentację techniczną?

W dzisiejszym tekście odpowiemy na te i inne pytania oraz zdradzimy które podejście praktykujemy w naszej firmie.

Waterfall 

Waterfall (z j. angielskiego wodospad) oznacza tradycyjne podejście do realizacji projektów. Nazywany jest często modelem kaskadowym, który przewiduje wdrożenie oprogramowania w oparciu o dokładnie określone, postępujące po sobie etapy:

  • planowanie wdrożenia,
  • analizę potrzeb,
  • projektowanie rozwiązania,
  • implementację (prace programistyczne),
  • testowanie oraz pielęgnację wdrożonego już systemu.

Podejście to charakteryzuje się dużym stopniem uporządkowania – poszczególne etapy nie nachodzą na siebie, lecz są dokładnie zaplanowane i zabudżetowane.

Rozwój oprogramowania o ten model kaskadowy specyfiką przypomina nieco budowę domu, gdzie również mamy do czynienia z fazami prac projektowych: stawianie fundamentów, dodatkowych pięter, wykończenie wnętrz, a dopiero na samym końcu – odbiór techniczny przez klienta.

Jest to podejście naturalne i właściwe, gdy nasz klient oraz my sami jesteśmy absolutnie zdecydowani, co chcemy zbudować. Jednakże może zdarzyć się, że widząc efekt końcowy, jesteśmy w pewnym stopniu zaskoczeni rezultatem czy też wręcz niezadowoleni. Niestety, z pisaniem i tworzeniem oprogramowania zdarza się tak jeszcze częściej.

Agile

W 2001 roku został sformułowany tzw. Manifest Agile (agile – z j. angielskiego oznacza zwinność), który poniekąd miał być receptą na niedoskonałość projektu metody Waterfall. Składa się on ze zbioru wartości, którymi jego twórcy zalecają kierować się podczas pracy nad oprogramowaniem.

Według nich, istotniejsze dla końcowego sukcesu wdrożenia jest działający produkt niż rozbudowana dokumentacja techniczna.  Efektywna i bieżąca współpraca z klientem przynosi więcej pożytku niż formalny, proceduralny kontakt.

Z tymi zasadami nie sposób się nie zgodzić, dlatego Manifest Agile stał się bazą oraz inspiracją dla wielu tzw. zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania (zarówno nowych,
jak i już istniejących).

Scrum

W oparciu o idee realizacji projektów Agile, najpopularniejszą metodą pracy jest Scrum.

Charakteryzuje się on wytwarzaniem nowych produktów w małych przyrostach (tzw. sprintach).  W Scrumie wszystkie tradycyjne fazy budowy oprogramowania (analiza, planowanie, implementacja, testowanie itd.) trwają równolegle i bez przerwy, dzięki czemu zespół projektowy jest w stanie, w razie potrzeby, bardzo szybko i dynamicznie skorygować plan i kierunki jego dalszego rozwoju.

Porównując to do naszego przykładu budowy domu, w Scrumie, po pierwszym sprincie, zamiast wszystkich fundamentów otrzymalibyśmy zapewne fundament pod jeden, mały pokój, wraz ze ścianami i prowizorycznym zadaszeniem – tak, aby w razie potrzeby można było w tym pomieszczeniu zamieszkać. W kolejnych przyrostach dobudowywalibyśmy
(w razie zdefiniowanej potrzeby) kolejne pokoje i usprawnienia. Być może czasami należałoby również co nieco zburzyć (czego Scrum również się nie boi).

Realizacja innowacyjnego projektu nie wszystkim przychodzi w sposób naturalny, ponieważ wejście w projekt, którego efektów końcowych często nie znamy, nie jest zadaniem prostym, dla osób, które w swojej pracy wypracowywały rutynowe działania.

W naszej pracy zwinne podejście do realizacji projektów z możliwością szybkiego dostosowania się do zmian jest podstawą pracy z klientami, a spotkania scrumowe odbywają się niemal codziennie.

2020-07-24T08:41:37+00:00 24 Lipiec, 2020|Branża IT, Case Study, Cyfrowa transformacja, Poradniki|

Wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwach z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Czy prowadząc swój biznes borykasz się z problemem słabej komunikacji w zespole?

Twoi pracownicy mają problem z ustaleniem ról i podziałem obowiązków?

Brakuje Ci informacji o tym co się dzieje w Twojej firmie i masz problem z kontrolą procesów w niej zachodzących?

Może mimo zwiększonej sprzedaży, zyski stoją na tym samym poziomie?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś „tak” warto zastanowić się nad tym, czy Twoja firma nie potrzebuje pomocy w automatycznym nadzorowaniu procesów zachodzących w firmie.

Zmiana sposobu działania, poprzez włączenie technologii cyfrowych w proces funkcjonowania firmy staje się koniecznością dzisiejszych czasów.

Zmiany polegające na inwestowaniu w nowe technologie wpływają na maksymalizację zysku poprzez, między innymi:

  • Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy.

W tej definicji mieści się przede wszystkim jasny podział obowiązków twoich pracowników, nadanie im konkretnych uprawnień oraz poziomów akceptacji i kontroli, jeśli dodamy do tego również funkcje analityczne i raportowe dla szczebla zarządczego znacznie poprawimy skuteczność zarządzania pracownikami w firmie.

Opisane wyżej metody eliminują tzw.: „wąskie gardła” czyli procesy, w których Twoja firma radzi sobie najsłabiej.

  • Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie.

Sztuczną inteligencję z dużym powodzeniem można zastosować w biznesie.

Pod tym pojęciem mieści się dostosowanie programów do twojej pracy.  Narzędzia poznają swojego właściciela i specyfikę pracy w jego przedsiębiorstwie, dopasowując się do preferowanego trybu pracy.

Coraz bardziej popularne stają się narzędzia konfigurujące interfejs programu tak, by pokazywał w pierwszej kolejności te funkcje, z których użytkownik korzysta najczęściej, podpowiada ścieżki postepowań lub wręcz ich wymaga, według wcześniej zdefiniowanych ustawień.  Wszystko po to by maksymalnie uprościć pracę.

System uczy się również procesów biznesowych zachodzących w twojej firmie. Przykładowo, jeśli wydając towar z magazynu zawsze wystawiasz fakturę, system może to zrobić automatycznie. Potrafi zaproponować zmianę formy i terminu płatności na podstawie naniesionych wcześniej zmian przy danym kontrahencie.

Im więcej zaprogramowanych i automatycznych zdarzeń w twojej firmie, tym procesy w niej zachodzące będą krótsze, szybsze i bardziej efektywne.

  • Wprowadzenie systemów mobilnych.

W skrócie – Twój smartfon będzie tak samo skutecznym narzędziem jak komputer stacjonarny. Będziesz mógł wystawić fakturę lub zaakceptować wniosek urlopowy siedząc w pociągu lub kolejce do banku.

Jako właściciel skoncentruj się na sprawach, w których jesteś niezastąpiony.

Kiedy Ty będziesz uruchamiał swoją kreatywność i nadzorował procesy zarządcze, My zajmiemy się dostosowaniem i automatyzacją systemów informatycznych do potrzeb Twojej firmy.

Więcej szczegółów o systemach ERP których wdrażaniem się znajdujemy znajdziesz pod linkiem:

https://teneg.pl/its/

2020-07-13T13:07:18+00:00 13 Lipiec, 2020|Branża IT, Case Study, Nasze realizacje, Poradniki|

Najpierw Microsoft teraz Google – kolejna inwestycja branży IT w Warszawie!

Nawet dwa miliardy dolarów – według zapowiedzi Google, takie środki zostaną przeznaczone na tworzenie chmury obliczeniowej.

Jak pisze „Puls Biznesu”Dyrektor rozwoju biznesu Google Cloud w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Magdalena Dziewguć zapowiada uruchomienie inwestycji na początku 2021 r. Wspomina równi, że jest to jak dotąd największa inwestycja Google w Polsce. 

Niewątpliwie będzie to silny impuls dla naszej gospodarki i informatyczno-programistycznego rynku pracy. 

Choć dokładna lokalizacja inwestycji nie jest jeszcze znana to wskazywana jest Warszawa i jej bliskie okolice. 

Chmura obliczeniowa to najprościej mówiąc, dostarczanie pewnego rodzaju usług obliczeniowych za pośrednictwem internetu. Mogą się w niej znajdować się bazy danych, oprogramowania, sieci, bazy danych, serwery lub magazyny. 

Centra danych i rejony Google od dawna działają w innych krajach. Obecnie jest ich osiem i znajdują się min w Zurychu, Londynie, Tokio czy Los Angeles, Warszawa będzie pierwszym krajem w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.

2020-06-27T13:17:03+00:00 25 Czerwiec, 2020|Branża IT, Wszystkie|