Nowy projekt ustawy o VAT – co możemy z niej wnioskować?

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”, który zakłada między innymi unowocześnienie systemu kas fiskalnych.

Projekt ten jest kolejnym krokiem, w ciągnącej się już dość długo debacie na temat wprowadzenia kas fiskalnych online. Świeżo opublikowany projekt proponuje wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas administrowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego.

Ogólnie mówiąc, nowe kasy rejestrujące byłby skonstruowane tak, by automatycznie przesyłać informacje o każdej transakcji do Centralnego Repozytorium Kas, wraz ze szczegółami ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT. Aminowe pozostałyby dane klientów dokonujących zakupu. Projekt narzuca na podatnika obowiązek zapewnienia łączności z Repozytorium.

Co z dotychczasowymi kasami?

Projekt dopuszcza możliwości dalszego stosowania kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, które jednak stopniowo będą wycofywane z rynku. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku, jednak nie będzie już możliwa wymiana pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (dopuszcza się to jedynie w przypadku uszkodzenia). Co do kas z kopią elektroniczną, homolgacja zachowa ważność dłużej, do 2022 roku.

Dla kogo kasy online?

Projekt ustawy określa grupy podatników, którzy jako pierwsi zostaną objęci obowiązkiem wymaieny kas na nowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:

Przedsiębiorcy świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych będę musieli wymienić kasy na onlinowe do 31 grudnia 2018 roku

Firmy świadczące usługi gastronomiczne i budowlane mają na to czas do do 30 czerwca 2019 roku. W kolejnym etapie obowiązek ten obejmie przedsiębiorców oferujących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi fitness oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Ta grupa ma na to czas do d 1 stycznia 2020

Wprowadzenie nowego systemu ma przede wszystkim pomóc w walce z szarą strefą i zwiększyć dochody z VAT. Projekt ustawy ma podlegać dalszym konsultacjom.

Pełna treść projektu w formie pliku PDF

2017-09-20T16:23:31+00:00 Wrzesień 20th, 2017|Urządzenia fiskalne, Wszystkie|

Zostaw komentarz

Ładowanie zabezpieczeń...