Własne składniki wynagrodzeń w programach Comarch Optima i XL HR

Jeśli do wyliczenia wynagrodzenia dla pracowników musisz korzystać z dodatkowych narzędzi, a nie tylko z systemu kadrowo płacowego to koniecznie przetestuj Comarch ERP XL HR/Optima.

W programie XL HR/Optima mamy bardzo duże możliwości definiowała własnych składników wynagrodzeń, zarówno od prostych składników kwotowych, do takich opartych o rozbudowane algorytmy wyliczające kwotę składnika na podstawie różnych składowych.

Algorytm naliczania dodatkowego składnika wypłaty możemy zdefiniować jako elementy pokazane na Rysunek 1.

Rysunek 1 Elementy, na podstawie których można wyliczyć kwotę danego składnika wynagrodzenia.

Przykładowo w prosty sposób możemy skonfigurować dodatek stażowy, w odpowiednim miejscu podając liczbę lat przepracowanych i procent dodatku jaki ma przysługiwać po przepracowaniu podanej liczby lat, co przedstawia Rysunek 2.

Rysunek 2 Staż i procent dodatku stażowego.

Procent dodatku może być wyliczony między innymi z najniższego wynagrodzenia lub stawki zaszeregowania za godzinę pracy, jak również z miesięcznej stawki zaszeregowania, wynagrodzenia zasadniczego nominalnego lub wynagrodzenia zasadniczego rzeczywistego.

Do bardziej złożonych technicznie składników wynagrodzenia możemy wykorzystać algorytm, który jest ilorazem stałych okresowych i współczynników. Konfiguracja tego składnika daje możliwość wykorzystania różnych wartości lub składowych innych składników płacowych czy funkcji. Do przykładowych składników, które utworzyliśmy przy pomocy tego algorytmu należą między innymi wyliczenie tak zwanej trzynastki czy ustawienie składników dla pracowników wynagradzanych w transporcie międzynarodowym.

 

2022-07-13T11:32:49+00:00 12 Lipiec, 2022|Wszystkie|