Przedsiębiorców czekają zmiany. Firmy mają czas do 1 lipca.

Rząd dał niewiele ponad osiem miesięcy na utworzenie w firmach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dla przedsiębiorców jest to obowiązek, natomiast pracownikom pozostawiono swobodę decyzyjności. Firmy mają czas do 1 lipca.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego.  Środki, które będą gromadzone na indywidualnych kontach mają pochodzić ze składek pracownika, pracodawcy i budżetu państwa. W związku z tym największą rolę w obsłudze programu odegrają działy kadr w poszczególnych firmach.

Ustawodawca zakłada dobrowolny udział pracownika w PPK. Uczestnik programu będzie mógł korzystać ze zgromadzonych środków po osiągnięciu 60 roku życia w formie wypłat ratalnych w okresie 10 lat. Pracownikowi przysługuje również prawo rezygnacji z udziału w programie.

Do najważniejszych zadań przedsiębiorcy w ramach tworzenia PPK będzie odprowadzanie wszystkich składek do wybranej instytucji finansowej, ewidencja pracowników, którzy zdecydowali lub odmówili udział oraz prowadzenie dokumentacji. PPK będzie wprowadzana etapami uzależniając termin wdrożeń od liczby zatrudnianych pracowników. Duże firmy, w których pracuje ponad 250 osób  mają czas na uruchomienie programu do 1 lipca 2019 roku. Kolejny etap to firmy o kadrach powyżej 50 osób. W tym przypadku termin obowiązujący grudzień przyszłego roku. Pozostałe firmy mają czas do 2020 roku.

Surowe sankcje czekają przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do nowych przepisów. Ustawodawca przewidział za nie dopełnienie obowiązku realizowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych kary grzywny w wysokości od 1000 złotych do nawet 1 000 000 złotych.

Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wyszła firma Comarch oferując aplikację obsługującą PPK  kompatybilną z systemami ERP. Oferta krakowskiej firmy to nowoczesne systemy zarządzania procesami biznesowymi w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. Rozwiązania oferowane przez Comarch podnoszą efektywność przedsiębiorstw dzięki wprowadzenia mobilnych aplikacji, inteligentnego gromadzenia danych oraz narzędzi e-commerce. Więcej na ten temat dowiesz się w naszych zakładkach.

Więcej o Comarch

 

 

2019-03-27T05:28:43+00:00 20 Grudzień, 2018|Comarch ERP, Wszystkie|