Możliwość wysyłania faktur do KSEF – już dostępna w wersji XL 2022.1

UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.

  • 17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.
  • Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, które ułatwiają rozliczenia między firmami i zapewniają im bezpieczeństwo rozliczeń.
  • Takie działania są kluczowe dla jeszcze szybszej i efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.
  • Już od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z KSeF na zasadach dobrowolnych.

Jak jest obecnie – prostsze zasady wystawiania i otrzymywania faktur

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

e-faktura = wiele korzyści dla przedsiębiorców

  • Zmniejszenie kosztów – faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.
  • Usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.
  • Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.
  • Brak duplikatu faktur – nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury.
  • Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w KSeF.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.

Poniżej pokazujemy w jaki sposób przeprowadzić konfigurację funkcjonalności w programie.

Dodatkowa konfiguracja po stronie XL:

Na pieczątce firmy należy wprowadzić token KSEF. Token generowany jest na stronie KSEF.

Następnie zaznaczamy dodatkowe uprawnienia operatora:

Z poziomu listy dokumentów będzie dostępna nowa opcja, tj.:

– Sprawdzanie poprawności KSeF

– Wysyłka dk KSeF

– Pobranie UPO

Na liście pojawią się dodatkowe kolumny ze statusem KSeF:

System wygeneruje potwierdzenie wysyłki:

Pokaże również różne statusy wysyłki:

Dokument w czasie rzeczywistym trafia na platformę KSeF:

2022-09-07T11:21:49+02:00 7 września, 2022|Wszystkie|