Integracja systemu Comarch DMS (elektroniczny obieg dokumentów) z programem księgowym Symfonia

Comarch DMS poza wersjami dedykowanymi programom Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima dostępny jest również w opcji „Standalone”.

Wersja ta dedykowana jest klientom, którzy nie potrzebują integracji z programem ERP bądź ich oprogramowanie jest od innego producenta.

Comarch DMS w wersji Standalone jak sama nazwa wskazuje działa niezależnie od programu ERP, a co za tym idzie jest to obieg dokumentów w czystej postaci.

W przypadku, kiedy program ERP jest innego  producenta, oraz gdy ten udostępnia WEB API nasi programiści mogą napisać odpowiedni „integrator” pod indywidualne potrzeby klienta, który będzie np. przenosił dane faktury z karty obiegu DMS do dedykowanego programu ERP.

Na przykładzie WebAPI Sage proces integracji można podzielić na kilka etapów.

  1. Ustalenie danych, które mają być przenoszone
  2. Instalacja oraz konfiguracja WEB API

4.Napisanie odpowiedniego integratora

5.Podłączenie integratora pod kartę obiegu poprzez kontrolkę „Własnej akcji” oraz skonfigurowanie kontrolki potwierdzającej wygenerowanie dokumentu.

Istnieje również możliwość odwołania się do wartości zapisanych w tabelach w celu pobrania np. stawek VAT, kontrahentów, czy form płatności.

Mając dostęp do danych programu ERP możemy również stworzyć zależności pomiędzy kontrolkami takie jak np. automatyczne podstawienie się kontrahenta po podaniu numeru NIP itp. Warunkiem jest tutaj baza danych MS SQL.

*Integracja  oraz odwołanie do danych w bazie uzależniona jest od możliwości, jakie daje dany producent programu ERP.

2022-03-16T08:56:56+01:00 16 marca, 2022|Wszystkie|